IPad

Vi har fått låna en Ipad av AV-Media i sex veckor, för att prova denna nya teknik. Förutom att jobba med pedagogiska arbetsmaterial på Ipaden övar vi på turtagning och samarbete.

”Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändigt i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver.”

                                                                                                 Lpfö 98 rev 10

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *