Tema start

Idag har vi påbörjat höstens tema om Pettson och Findus. Vi har läst bok och tittat på den interaktiva tavlan. Pratat om vilka som är med i sagan.

Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, moti­vation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande.”

 

(Läroplanen för förskolan 2010:35 sida 6-7)

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *