Girafferna gör vattenexperiment

Onsdagen den 19/1 läste vi Petter och hans fyra getter om den blåa geten som är starkare än två. Sen pratade vi med barnen om vad som är lätt och tungt och vad som flyter och sjunker.
För att se vad som flyter och sjunker använde vi oss av en sten, duplobit, sked, badanka, bil och en byggkloss i plast. Innan vi släppte ner sakerna fick barnen gissa på vad som flyter och sjunker och sen fick barnen släppa ner varsin sak.

Andra geten hette blå. Den var starkare än två.

Vårt experiment