Motorik på gården

Idag har vi utnyttjat hinderbanan på vår gård genom att krypa under hinder samt genom tunneln. Vi gick även lite balansgång, barnen tyckte det var roligt o springa runt där nere! Detta får vi göra flera gånger tyckte dom. 

Lpfö 98 rev 16 sida 10

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande”

Elefanterna arbetar med katten som tema.

Denna vecka har vi och vår elefant Pelle haft besök av en katt. Vi har sjungit sånger om katten och använt tecken som stöd. Tittat på film Pino och katten på olika språk på den interaktiva tavlan. I ateljén har vi gjort katter i trolldeg som vi ska måla nästa vecka. På samlingen läser vi bok om bondgårdsdjuren.

Elefanterna gör hundar av löv

Elefantgruppen har vid ett flertal tillfällen fått välja djur. De har fått välja mellan hund, katt, gris, häst, ko och får. Det djuret som blev valt flest gånger var hund, därför har vi valt att börja med hund. Barnen har här gjort hundar av löv.