Bokstaven B

Girafferna har tillsammans hittat många ord som började på bokstaven B såsom blå bil, blå ballong, boll, buss, båt, björn, bord, blomma, Bockarna Bruse, berg, blad, blåbär, banan med mera.

Vi har förstås sjungit om En liten båt..Hjulen på bussen..Björnen sover… Skala Banan…och Vi bygger en bil…

Vi läste boken om Guldlock och de tre Björnarna. 

Girafferna har också gått på Björnjakt. Vi avslutade bokstaven B genom att Baka BrödBullar som vi åt tillsammans.

b b (2) b (3) b.2 (2) b.2 (3) b.2 (10) Bild hjärtan 001 Bild 024 Bild 025 Bild 026 Bild 023

Bokstaven A

I våra giraff samlingar har vi nu börjat prata om bokstäver. Vi ska använda den första bokstaven i alla giraffers förnamn och därefter tillsammans hitta saker som börjar på den bokstaven. I detta kommer vi värva in temat. Vi började med bokstaven A. Här är några av de saker vi hittat tillsammans och pratat om på bokstaven A.

”språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. förskolan skall lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen.”

(lpfö 98 rev 2010 sid 7)