Tigrarna jobbar med tid.

Denna veckan har Tigrarna jobbat med tid. Tanken med exprimenten är att barnen ska få en känsla för hur lång tid oilka händelser tar i förhållande med varandra.

Förskolan skall stäva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att orientera sig i tid och rum. Lpfö 98.