Elefanterna

Idag har vi läst boken säg stopp tillsammans med barnen. Vi jobbade utifrån boken efteråt Så tog vi fram lite färg och målade barnens händer röda. Från boken lärde vi oss om hur man ska fungera i trafiken, hur man ska bete sig vid stoppljuset och stoppskylt. Och att man ska säga nej att man inte vill och fram med handen och säga stopp.

Lpfö 98 rev 2016

Förskolan ska sträva efte att varje barn tillägnar sig och nyansera innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld. 

 

pyssel från kompis böckerna

Idag har vi pysslat en kanin från boken kompisarna. Vi jobbar utifrån böckerna vi läser tillsammans med barnen, barnen på vår förskola gillar att pyssla och är väldigt positiva när det gäller att skapa.

 

Lpfö 98 rev 2016

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse sång musik och bild. ”

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. 

 

Giraffgruppen

Giraffgruppen har börjat den nya terminen. 

Barnen har visat intresse för sin namnbild och vi har börjat med att måla,klippa och klistra första bokstaven i namnet.

En promenad till skogen där vi skulle titta om det var någon is på sjön och få röra på oss och träna motorik. Vi stannade och lekte på en plats där det var sluttning vilket var en ganska stor utmaning men samtidigt roligt.

På nedersta bilden ser vi barnens egenskapade laptops, detta intresse får vi ta tillvara på.

 

 

Motorik på gården

Idag har vi utnyttjat hinderbanan på vår gård genom att krypa under hinder samt genom tunneln. Vi gick även lite balansgång, barnen tyckte det var roligt o springa runt där nere! Detta får vi göra flera gånger tyckte dom. 

Lpfö 98 rev 16 sida 10

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande”