Dela med dig

Idag startade vi upp med temat värdegrunden. Två kompisar kom och hälsade på oss i vår grupp, kaninen och igelkotten. Vi började att läsa boken dela med dig.

”Boken handlade om kaninen som var hemma hos sin vän igelkott och där bakade dom sockerkaka och då ville lillasyster igelkott smaka kakan men det fick hon inte då sa pappa igelkott man måste dela med sig.”

Vi plockade fram alla ingredienser till bakningen och så smakade vi den Goda sockerkakan.

img_3371

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter  och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler” 

Lpfö 98 rev 2016

 

 

Girafferna- skogen

Giraffgruppen gick till skogen, barnen letade kottar och pinnar som sist men här var det fler stenar som de klättrade på. Ett barn hittade skräp i skogen och sa ” vi måste lägga det i papperskorgen”. Ja det finns inga papperskorgar i skogen men vi fick lägga skräpet i väskan och ta med oss det till förskolan där vi kunde slänga det.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö (Lpfö 98. rev 2016).

Denna veckan har vi också undersökt och gjort experement om ljud och dess rörelse. Mer om det kan ni se i Mot nya höjder Zebran under länken

/http://leszegi16.motnyahojder.com/

 

 

Elefanterna skapar maracas

I leken började barnen trumma på lådor och skaka för att upptäckta de olika ljuden. Vi spann vidare så att barnen kunde göra egna maracas med hjälp av en toarulle så fick dom måla och klistra på dom och efter så la vi i små pärlor.

 

img_3345

Förskolan ska sträva efter att varje barn

”Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar.” 

Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära”

lpfö 98 rev 2016 sida 9-10

Elefanterna har motorik

Idag samlade vi ihop barnen och hade lite gymnastik.

Vi gick balansgång gjorde kullerbytta och kröp i tunneln det uppskattades av barnen.

img_3333

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande”

lpfö 98 rev 2016 sida 9

Girafferna-naturvetenskapliga begrepp

 

I Oktober månad har utemiljön gett oss mycket att beskåda. Vi har varit ute och plockat löv och kastanjer. Besök i skogen där vi sorterade kottar, pinnar och löv.

 

Vi plockar med oss till förskolan så att vi kan arbeta vidare med materialet.

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn: utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor och samtala om naturvetenskap.

Vi har även arbetat med ljud genom projekt i Nya höjder gå gärna in och titta där!!!

/http://leszegi16.motnyahojder.com/

 

 

 

 

Samarbete med en gren!

Vi har varit i skogen och hittat en gren vi ville ta med hem till Zebran.

Det krävdes ett gott samarbete då vi fick hjälpas åt att bära hem den stora grenen.

Väl hemma satt vi tillsammans och målade grenen!img_0123 img_0130 img_0133

Grenen finns nu inne på Zebran!

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.” Lpfö98, reviderad

Bockarna Bruse

Vi har börjat jobba med en saga som heter ”Bockarna Bruse”

När vi sjunger, pratar och leker sagan kan vi prata om karaktärerna i sagan. Hur mår trollet, varför är trollet argt, är Bockarna snälla? Matematiska begrepp får vi in då vi räknar bockarna, diskuterar störst och minst, över, under, framför och bakom.

img_0127 img_0174 img_5825

”Förskolan ska sträva efter att vare barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.” Lpfö98,reviderad