Elefanterna

Vi jobbar med kompisboken säga stopp, boken handlar om att säga stopp och hur man gör i trafiken tex vid stopplyset.
Utifrån boken har vi fått in lite regler om trafiken samt varit ute och gått och kollat upp olika trafikmärken.

Lpfö 98 reviderad 2016
”Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.” 

Girafferna

Än så är det vinter…..

Denna veckan fick vi snö igen, det passade med arbetet vi gör inne som handlar om vintern. Vi gör snögubbar med våra namn endel blir långa och endel korta beroende på hur många bokstäver som man har i sitt namn.