Bokstäverna E, Foch G

Nu har vi kommit så lång som bokstaven G =)

Bokstaven E som i Elefant och Ekorre

Bokstven F som i Ficklampa, Falukorv och Får finns fler saker på F men det är dessa barnen har valt ut.

På bokstaven G fanns det mycket att välja på! Det var svårt att välja ut bilder barnen ville att allt skulle vara med =) men här är några av alla bilder på G!

Lpfö 98 rev 2010:

Förskolan skall sträva efter att varje barn:

”utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.” sid 9

Bokstaven D

Nu har vi kommit fram till boktaven D som i Docka, Dockvagn, Diskborste, Duk, Drake, Dinosaurier, Dörr. Vi sjöng om den dansande dockan…tittade på Fem myror är fler än fyra elefanter som handlade om boktaven D. Här är några bilder på D som alla Giraffbarn tillsammans har letat upp och fotograferat.

Bokstaven C

Nu har vi även färdiga med bokstaven C. C som i Cyklop, Citron, Clown, Cykel, Cirkel, Champinjoner, Cowboy och även saker som smakar gott som Choklad och Chips =)   

Lpför 98 rev 2010 säger att –

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

”utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. (Sid 10)