Höst

Girafferna har pratat om hösten och vad som händer i naturen då. Vi har varit ute och plockat naturföremål som vi använt i ateljén.

Vi har också lyssnat på sägnen om ”Surt sa räven om Rönnbären”.

”Förskolan ska sträva efter att varje barn ska utveckla sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter och djur”.

Läroplanen för förskolan Lpfö 98 rev 2010