VEM?

Tigrarna har de senaste veckorna jobbat med boken Vem av Stina Wirsén. Katten, fågeln, lilla nallen och rosa nallen bråkar om vem som är finast. Barnen har sedan själva gjort en fortsättning på berättelsen. Det kom ett rymdskepp och hämtade dem till månen. Men där var det tråkigt för alla var gröna och likadana. Mycket bättre att åka hem och där är alla är fina som de är!

Vi har  gjort ”pinndockor” och övat in en liten teater om sagan. Som vi spelade upp för de andra på Zebran.

 

Idrott

Varannan vecka har de äldsta barnen på Zebran idrott tillsammans med sina jämngamla kompisar på Förskolan Violen. Den här veckan var det barnen på Zebran som fick bestämma innehållet i programmet. Det blev lekar som uppvärmning sedan en motorikbana och avslappning till Trollmors vaggsång.

 

Läroplan för förskolan 98 reviderad 2010 säjer att

Förskolan ska stäva efter att varje barn: Utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning.  Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.

Tigrarna experimenterar

Denna veckan har Tigrarna gjort experiment kring ljud och ljus. Vi har läst en saga där vi kommer fram till olika problem att lösa. På vår vandring har vi mött mygg, kacklande hönor och hjälpt en groda över ån och mycket mera.

Förskolans läroplan säger att: Barnen skall ha kunskap om enkla fysikaliska fenomen. ställa frågor och samtala om naturvetenskap. (Lpfö98 reviderad 2010)

 

Hitta Vilse

Tigrarna har varit på Hitta Vilse tillsammans med alla 5-åringar på förskolorna i Lessebo

Hitta Vilse.

Krama träd.

För att öka tryggheten

så att man inte springer ännu längre bort.

Vuxna letar alltid tills de hittar barnen.

Härligt att vara i skogen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hitta Vilse lär barnen att hitta rätt och orientera sig. Vi gör barnen uppmärksamma på vissa naturföremål som gör att de känner igen sig i området. Vi samtalar om hur man gör för att inte komma bort från kamrater och personal, och hur man gör om detta skulle inträffa