En promenad till lekparken

Onsdagen den 14/9 tog vi Girafferna en promenad till lekparken. Mycket lek blev det och det var väldigt uppskattat av barnen.

 

 

 

Sagan ”Alla får åka med”

Elefantgruppen jobbar med en saga ”Alla får åka med”.
Vi pratar om värdegrunden, hur man är en bra kompis och hjälper varandra.
Vi kommer jobba vidare med att ta in matematik och språk i sagan med barnen.

img_5237035039043

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar: ”sin förmåga att ta hänsyn till
och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.”

Lpfö 98 rev 16 sida 8

Skogspromenad med Elefanterna

Vi promenerade upp mot Ekbacken med Elefanterna. Väldigt spännande och komma ut
på lite äventyr tyckte barnen, dom pekade på grejer och sa ”titta , wow”.
Vi hittade lite djur och växter i naturen.

Lpfö 98 rev 2010

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband
i naturen, liksom sitt kunnande om växter och djur”