Experiment

Vi har börjat experimentera. Barnen får se vad som händer när vi blandar bakpulver, tvättmedel och vinäger……

Barnens reaktioner var att det bubblar över och luktar konstigt…..

img_0042 img_0046

 

 

 

 

Vårt andra experiment var att prova vad som flyter och sjunker. Några barn tycker om att bli blöta, andra inte….

Vi funderar på varför ankan flyter men klämman sjunker….

img_0102 img_0095 img_0093

 

”Läroplanen för förskolan säger:

-Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för(  )enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

-utveckla sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturkunskap”

Lpfö98,reviderad