Halloween pyssel

 Vi målade fötterna med vit färg på barnen och tryckte på svarta papper
och vi ritade dit ögon så blev det spöken.

 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn

”utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama”

Lpfö 98 rev 16